«Одеський просвітній методичний центр інноваційних технологій дошкільної педагогіки Марії Монтессорі та Софії Русової».

При дошкільному навчальному закладі № 75 Приморського району міста Одеси працює «Одеський просвітній методичний центр інноваційних технологій дошкільної педагогіки Марії Монтессорі та Софіїї Русової».

Основною метою діяльності «Центру» є сприяння проведенню просвітньої, навчально-методичної та наукової роботи серед дошкільних закладів; для того, щоб на основі вимог державних програм та інноваційних педагогік та у взаємозв`язку з сім`єю і громадою сприяти найбільш ефективному інтелектуальному, психічному та фізичному розвитку дітей для подальшого успішного навчання у школі.

Виходячи з принципів і положень педагогічної системи М.Монтессорі та С. Русової в поєднанні з сучасними вимогами до форм та методів традиційної педагогіки, вимогами базового компоненту дошкільної освіти, а також з урахуванням накопиченого нами у цьому напрямку багаторічного практичного досвіду «Центр» виконує такі задачі:

-сприяння розробці методичних і дидактичних матеріалів інноваційних педагогік і їх популяризації серед дошкільних закладів міста Одеси і Одеської області;

- сприяння проведенню курсових та семінарських занять для педагогічних працівників, дошкільних закладів по практичному використанню форм та методів інноваційних педагогік;

- участь у проведенні просвітньої методичної і консультаційної роботи з батьками та вчителями початкових класів шкіл, вихователями позашкільних закладів;

- участь у проведенні інформаційної, видавничої діяльності та розповсюдження кращого досвіду в галузі інноваційних педагогів та втілення прогресивних форм і методів у діяльність дошкільних закладів;

-підготовка до проведення науково-методичних конференцій, круглих столів по проблемам інноваційних педагогік , обміну досвідом роботи, втіленню у діяльність дошкільних закладів інноваційних педагогічних систем та спільної роботи з батьками;

- здійснення ділових творчих стосунків з методичними центрами та дошкільним закладами М. Монтессорі у ближньому та дальньому зарубіжжі ;

- створення на базі дошкільного закладу №75 експериментальної лабораторії по розвитку та втіленню інноваційних форм і методів роботи М.Монтессорі та С.Русової.

Кол-во просмотров: 340

Комментарии